Kalkulator CHF
Marża banku w %
Długość okresu kredytowania w miesiącach
Aktualna kwota spłaty
Kwota spłaty po odfrankowieniu
Wysokość zadłużenia
Zadłużenie według KNF
Zadłużenie po odfrankowieniu
Łączna korzyść finansowa
KNF
Odfrankowienie
Unieważnienie